Download Video: MP4

Beslut om reviderad årsredovisning flyttar fram 24MAS företrädesemission

I samråd med Mangold Fondkommission samt bolagets revisionsbyrå KPMG har 24MAS beslutat att färdigställa sin årsredovisning för kalenderåret 2013 innan framlagt prospekt färdigställs. Detta för att kommande emissionen ska baseras på reviderade siffror vilket syftar till att ge ett så fullständigt och uppdaterat underlag som möjligt för aktieägare och garanter inför teckning av aktier i emissionen.

Details

 

WE ARE MOBILE. Reach, Engage, Retain.

Advertisers are moving from a world of impression to a world of engagement. Finding ways to retain the relationship built through various advertising and marketing channels has become crucial.

24MAS works with the whole ecosystem of mobile advertising and application distribution from various forms of reach, interactive ways to engagement and a long term model for retaining advertising initiatives. This is possible via a comprehensive technical platform, large application portfolio, various advertising formats and a strong presence for advertising reach and application distribution via global publishers.

   

Application Portfolio

Our application portfolio can be monetized via advertising as well as for premium distribution via application stores.

Application Portfolio

Best mobile applications in the market

Operator Solutions

Operators are the future of advertising and we help brand owners build marketing success via their subscribers.

Operator Solutions

Operator solutions for advertising revenue

Application Hosting

We offer advanced mobile cloud solutions for application distribution and ad-campaigns serving.

Application Hosting

Application Hosting

Reports & Analytics

Get data that drives decisions. Our mobile analytics simplify campaign and inventory management.

Report & Analytics

24MAS's data gathering and analytics tool

Join us on Facebook