24mas header logo

Om 24MAS

Affärsidé

24MAS ska med hjälp av innovativ digital teknik erbjuda produkter och tjänster till företag som har högt ställda krav på leverans och säkerhet av data och innehållstjänster. Verksamheten ska bedrivas i 24MAS dotterbolag och ha ett globalt focus på tillväxt inom respektive affärsområde. Produkter och tjänster ska ha en skalbar och långsiktig affärsmodell med god intjäningsförmåga.

Mål

24MAS ska med ett holdingbolags perspektiv gentemot sina dotterbolag, säkerställa en självständig operativ verksamhet där respektive enhet ska ha absolut bästa förutsättningar för lönsamhet, en positiv finansiell tillväxt samt möjliggöra för 24MAS aktieägare att få största möjliga värdeökning med minsta möjliga risktagande.

Vision

24MAS dotterbolag ska ha en ledande position inom sina respektive affärsområde med övergripande inriktning på att bistå sina kunder med affärskritisk data. Detta oavsett om det handlar om säkerhet, lagring eller leverans av innehållstjänster.

Strategi

24MAS har sedan våren 2013 arbetat med att konsolidera, renodla och skapa en egen struktur för sina dotterbolag, Spoiled Milk och 24 Solutions. Detta för att på ett tydligare sätt gentemot kunder, anställda och aktieägare visa upp de värden som respektive dotterbolag innehar. Förändringen är en viktig del i 24MAS framtida strategi, där Bolaget delvis frångår sin tidigare princip om att konsolidera all verksamhet under 24MAS varumärke, till att skapa värden i respektive dotterbolag så att 24MAS kan drivas och utvecklas mer som ett renodlat ägarbolag. Långsiktigt kommer detta resultera i att 24MAS får en tydligare affärsmodell via sina dotterbolag, vilket ger ökade möjligheter för finansiering samt en förenklad drift av respektive enhet.